Akuthjälpen

Akuthjälpen drivs av Niclas Brissman sedan 2006. Jag har arbetat som brandman i 15 år och innehar den europeiska CFPA licensen ”Fire Safety at Work”. Utbildad ambulanssjuksköterska och verksam inom ambulanssjukvården, bred erfarenhet som instruktör/utbildare i brand- och sjukvårdsutbildningar. Min breda yrkeserfarenhet och att jag är aktivt yrkesverksam gagnar självklart kvaliteten på din utbildning.

Idag har Akuthjälpen ett stort antal instruktörer spridda runt om i landet och utför uppdrag över hela Sverige. Samtliga är certifierade och yrkesverksamma inom ambulans, akutsjukvård eller räddningstjänst. De vet hur verkligheten ser ut och de kan förbereda er på vad du behöver göra om och när något händer. Vi är alltid uppdaterade med absolut senaste rön i vår bransch.

Akuthjälpen var ett av de 20 utbildningsföretag som ingick i Hjärt-lungfondens kampanj “Hjärtsäkra Sverige” med målet att skapa fler hjärtsäkra zoner, öka antalet hjärtstartare, informera och utbilda i hjärt-lungräddning. Arbetet har lett fram till att Sverige nu har en standard för vad en “Hjärtsäker zon” är.

Kontakta oss för diskussion av ert säkerhetsarbetet med trygghet för både din personal och ditt företag.

Akuthjälpen Åre AB
Telefon 0705 12 16 91
Hallonstigen 16  |  837 31 Järpen
Epost info@akuthjalpen.se


Vi är Akuthjälpen

Fr vänster
Johnny Thörne  |  Staffan Isberg  |  Niclas Brissman  |  Jakob Eiserman  |  Pernilla Olesen  |  Micke Söderström  |  Lasse Lignell  |  Malin Brissman

Top