Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett giltigt Heta arbete certifikat. Alla inblandade – Tillståndsansvarige, Hetarbetaren och Brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

En ansvarsfull uppgift kräver utbildning

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för både dig som utför och för dig som ger tillstånd för tillfälliga brandfarliga Heta arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Både den som utför Heta arbeten och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av det Heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet gäller i norden, det måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall deltagaren:

 • Vara medveten om de risker som finns.
 • Veta vilket ansvar du har.
 • Känna till rutiner och regler.
 • Känna till arbetsmetoderna.
 • Veta konsekvenserna vid tillbud.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till både dig som utför Heta arbeten eller är tillståndsansvarig för Heta arbeten. Alltså både den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Kursinnehåll:

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Kursavgift: 2 950 kr Kurslitteratur, certifikat, lunch och fika ingår.

info@akuthjalpen.se eller via telefon 070-51 21 691.

Niclas Brissman

Top