Brandskyddsansvarig

8brandskyddsansvari_clip_image002En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhetsägare eller har det som sin arbetsuppgift.

Utbildningen går in på djupet i arbetet med det förebyggande brandskyddet och täcker in områden som:
– lagar, ansvar och skyldigheter
– systematiska brandskyddsarbete
– egenkontroller
– utrymningssäkerhet
– byggnadstekniskt brandskydd
– tekniska brandskyddsinstallationer
– riskinventering
– praktiska övningar

Beställ här!

Kontakt:
Telefon 0705 12 16 91
Epost info@akuthjalpen.se