Våra utbildningar

Se till att rätt person har rätt kompetens om ett akut olycksfall eller livshotande sjukdomsfall skulle inträffa. Akuthjälpen håller kurser och utbildningar i HLR, Första Hjälpen, brandkunskap, brandfarliga arbeten, anpassade utbildingar och mycket mer. Vi kan även erbjuda digitala varianter av vårt utbildningsutbud eller kombination av digitalt och fysiskt.

Utbildningar

Vi kan erbjuda våra attraktiva utbildningar och kurser i hela Sverige antingen med egna instruktör eller tillsammans med någon av våra samarbetspartner. Samtliga av våra instruktörer är certifierade och yrkesverksamma inom ambulans, akutsjukvård eller räddningstjänst.

Frågor eller funderingar? Ring oss på 070-512 16 91

Första hjälpen med HLR

Utbildningen ger förberedande kunskap för att kunna agera snabbt och korrekt vid de flesta akuta sjukdoms- och olycksfall. Under utbildningen får deltagaren lära sig att hantera de viktiga första minuterna innan ambulans kommer. En utbildning som alla har nytta av.

HLR med hjärtstartare

Vid plötsliga hjärtstopp krävs det att man besitter rätt kunskap. Denna utbildning lär deltagaren att utföra HLR och hur en hjärtstartare fungerar. Målet med avslutad utbildning är att man ska känna sig trygg i hur man agerar för att rädda liv.

Barnolycksfall och Hjärt och lungräddning på barn

Utbildningen tar upp de vanligaste olycksfallen och akuta sjukdomsfall som inträffar hos barn upp till 12 år. Deltagarna får också öva på att göra HLR på barn. Det är en självklar utbildning för alla som arbetar med barn och ungdomar i yrkeslivet eller på fritiden som barn- och ungdomsledare inom idrott eller liknande.

Brandkunskap

Vad ska man göra om en brand uppstår och hur förebygger man brand? Denna utbildning innehåller både teori och praktiska övningar. Deltagarna får under utbildningen lära sig om brandrisker och hur man förebygger dem samt utrymningssäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete så kallat SBA.

Brandskyddsansvarig

En heldagsutbildning för den som är brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant på företaget eller arbetsplatsen. Utbildningen passar lika bra oavsett om man är fastighetsägare eller har brandskydd som sin arbetsuppgift. Utbildningen går in på djupet i det förebyggande brandskyddet.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och som därför kan orsaka brand. För att få utföra dessa arbeten måste man vara behörig och ha ett giltigt certifikat. Deltagare som går utbildning “Brandfarliga arbeten” får rätt behörighet i 5 år.

Instruktörsutbildningar

Vi kan erbjuda er instruktörsutbildningar i HLR och Första Hjälpen. Antingen vill du bli instruktör och lära andra rädda liv eller så kanske det är många år sedan du gick din instruktörsutbildning och behöver fräscha upp dina kunskaper. Vi följer HLR rådets utbildningsprogram och är huvudinstruktörer i Vuxen HLR, Barn HLR, Första Hjälpen, D-HLR , S-HLR vuxen och barn.

Behöver ni en skräddarsydd utbildning?

Självklart kan vi skräddarsy eller anpassa utbildningen utifrån de behov och säkerhetsrisker ni har. Kontakta oss för diskussion av ert säkerhetsarbetet med trygghet för både personal och företag.