Utbildningar

Vi har kurser och utbildningar i HLR, brandfarliga arbeten, första hjälpen och brand. Företaget finns i Åre men vi kör kurser i Östersund, Sundsvall och resten av Jämtland och Västernorrland. Om du vill vara digital och hålla distans så har vi även kurser online.

När du bokar en kurs eller utbildning med oss så ser vi till att du och din personal får rätt kunskap och rätt behörighet efter era behov. Vi kan hålla kursen på din arbetsplats, i din förening, på din skola eller kanske hemma hos dig. Vill du inte resa så har vi även digitala distanskurser som vi kör via dator, surfplatta eller annan skärm. Hittar du inte något som passar kan vi blanda delar av olika kurser, plocka russinen och anpassa efter dina behov. Våra utbildningar och kurser i HLR, första hjälpen och brand tar säkerhet på allvar.

utbildningar inom hlr första hjälpen brand

Utbildning i HLR & Första hjälpen

Utbildningen som gör dig förberedd på att agera vid de flesta akuta sjukdomsfall och olycksfall. Den lär dig även att hantera de viktiga första minuterna innan ambulans kommer. En utbildning som alla har nytta av.


HLR & Första hjälpen på barn

En utbildning som tar upp de vanligaste olycksfallen och akuta sjukdomsfall som inträffar hos barn. Du får också öva på att göra HLR på barn. En självklar utbildning för alla som jobbar med barn och ungdomar i yrkesliv eller på fritiden som barn- och ungdomsledare inom idrott eller liknande.


Brandskyddsansvarig

En heldagsutbildning för dig som är brandskyddsansvarig eller brandskyddskontrollant på företaget eller arbetsplatsen. Du kanske är fastighetsägare eller har det som sin arbetsuppgift. Utbildningen går in på djupet i det förebyggande brandskyddet.


Utbildning HLR – Hjärt och Lungräddning

Utbildningen som alla borde gå. Lär dig att rädda liv vid ett hjärtstopp. Du får lära dig hur du gör bra HLR och även hur en hjärtstartare fungerar. Du lär dig helt enkelt att rädda liv.


Risker vid brand

En utbildning som borde vara självklar på alla arbetsplatser. Här får du lära dig om brandrisker och hur du förebygger dem, men även utrymningssäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete sk SBA. Vad gör du om brand uppstår? Vi lär dig praktiska övningar med handbrandsläckare.


Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och som därför kan orsaka brand. För att du ska få utföra det arbetet måste du vara behörig och ha ett giltigt certifikat. Utbildningen kallades tidigare för “Heta Arbeten” och ger dig rätt behörighet i 5 år.


Anpassa din utbildning själv!

Vi erbjuder flera olika utbildningar och kan därför anpassa utbildningen och övningarna utifrån ditt önskemål och behov. Till exempel: Krishantering, praktiska övningar, utrymning, S-HLR, A-HLR, instruktörsutbildningar i samtliga program ifrån HLR-rådet och mycket mer. Kontakta oss så kan vi prata om hur vi syr ihop rätt utbildning för dig och ditt behov.

Alla våra utbildningar och kurser i HLR, första hjälpen och brand leds av certifierade instruktörer, samtliga är aktivt yrkesverksamma inom ambulans, räddningstjänst och/eller akutsjukvård. Våra instruktörer har bred erfarenhet från verkliga situationer, det ger dig en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalitet efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer naturligtvis HLR-rådets kursprogram.