Brandskyddsansvarig

Utbildning för brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant

Alla fastigheter, företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig och/eller brandskyddskotrollant. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhetsägare eller har det som sin arbetsuppgift. Utbildningen går in på djupet i arbetet med det förebyggande brandskyddet och täcker in områden som:

Lagar, ansvar och skyldigheter
Systematiska brandskyddsarbete
Egenkontroller
Utrymningssäkerhet
Byggnadstekniskt brandskydd
Tekniska brandskyddsinstallationer
Riskinventering
Praktiska övningar

Kontakt:
Telefon 070-512 16 91
Epost  info@akuthjalpen.se

Info:

Upp till 15st deltagare, minium 5 deltagare
Tid: heldag
Plats: Vi kommer till er arbetsplats!

Genomförs även som öppen kurs vid vissa tillfällen, kontakta oss för mer information.

Alla våra brandutbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma eller har arbetat länge inom räddningstjänst, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.