Utbildning för brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant

Brandskydds­ansvarig

Alla fastigheter, företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ska se till att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

Utbildningen “Brandskyddsansvarig” är en heldag och anpassad för dem som ska verka som brandskyddsansvarig och/eller brandskyddskontrollant. Det kan vara fastighets-/verksamhetsägare eller den i personalstyrkan som har det som sin arbetsuppgift.

Deltagarna får djupgående kunskap i arbetet som det förebyggande brandskyddet innebär. Det som bland annats täcks in av utbildningen är bland annat utrymningssäkerhet, egenkontroller, lagar, ansvar och praktiska övningar.

Brandskyddsansvarig

Kursinnehåll

Utbildningen går in på djupet i arbetet med det förebyggande brandskyddet och täcker in områden som:
  • Lagar, ansvar och skyldigheter
  • Systematiska brandskyddsarbete
  • Egenkontroller
  • Utrymningssäkerhet
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Tekniska brandskyddsinstallationer
  • Riskinventering
  • Praktiska övningar

Upp till 15st deltagare, minimum 5 deltagare

Heldag

Vi kommer till er arbetsplats!

Genomförs även som öppen kurs vid vissa tillfällen, kontakta oss för mer information.

Förbättra och effektivisera det förebyggande brandskyddet på företaget

Ge brandskyddskontrollanten och/eller brandskyddsansvarige en djupgående utbildning om vad det förebyggande brandskyddet innebär. Heldagsutbildningen täcker in både teoretisk och praktisk kunskap.
Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma eller har arbetat länge inom räddningstjänst. De har en bred erfarenhet från verkliga situationer vilket ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.