RÄDDA BARNS LIV MED RÄTT KUNSKAP

Barnolycksfall och HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING På BARN

Sjukdomar och olycksfall kan även drabba barn och när det sker finns det saker som är extra viktiga att kunna och tänka på. När man har fullföljt denna utbildning kan deltagaren känna sig trygg i att de veta hur de ska agera om en nödsituation uppstår. Utbildningen bör vara självklar att gå för alla som arbetar med barn såsom skol- och fritidspersonal, förskolepersonal och föreningsledare.

“Barnolcyckfall och HLR på barn” är en utbildning i första hjälpen och HLR för barn och syftar till att lära deltagarna ta hand om de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomar som inträffar hos barn upp till 12 år. Detta sker genom praktiska övningar och genomgång av specifika delar som är viktiga att tänka på när det gäller skadade och sjuka barn.

Teoretisk och praktisk utbildning inom barn-HLR och barnolycksfall

Vi använder oss av dockor med den senaste tekniken, med inbyggd feedback för våra praktiska övningar. Under utbildningen lär sig deltagarna att utföra HLR på barn samt hantering av luftvägsstopp (vad som ska göras när ett barn sätter i halsen). Utbildningen följer Svenska HLR rådets rekommendationer och utbildningsprogram.

Hjärt- och lungräddning av barn

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
 • Larma 112
 • Livsfarligt läge, första hjälpen på barn
 • Kedjan som räddar barn
 • Skillnader mellan barn & vuxna i akutsituation
 • Kontroll av medvetande och andning
 • Ta hand om medvetslöst barn
 • Hur gör man HLR på barn?
 • Hantera ett barn med luftvägsstopp
 • Hur fungerar en hjärtstartare?
 • Akut omhändertagande av skadade
 • Akutsjukdomar hos barn tex. diabetes, epilepsi, allergi, drunkning, blödning, brännskador, förgiftning mfl.
 • L-ABC, prioritering av akuta händelser

Upp till 10 st deltagare för att få träning med god kvalitet

Ca 4 timmar

Vi kommer till er arbetsplats!

Vi utbildar er i barn-HLR för att öka chanserna att rädda barns liv

Akuta olyckor eller akuta sjukdomsfall händer snabbt och när det sker gäller det att känna sig trygg att ingripa. Utbilda personal så att de har aktuell och fräsch kunskap inom hjärt och lungräddning av barn.

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans, räddningstjänst och/eller akutsjukvård. De har en bred erfarenhet från verkliga situationer vilket ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.