Hjärt- och lungräddning av barn

Barn-HLR/Barnolycksfall.

Sjukdomar och olycksfall kan även drabba barn. Denna utbildning i första hjälpen och HLR för barn och syftar till att lära sig ta hand om de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomar som inträffar barn upp till 12 år. Detta sker genom praktiska övningar och genomgång av specifika delar som är viktiga att tänka på när det gäller skadade och sjuka barn.

Under utbildningen lär du dig utföra HLR på barn, den tar även upp hantering av luftvägsstopp, vad du ska göra när ett barn sätter i halsen. Utbildningen följer Svenska HLR rådets rekommendationer och utbildningsprogram. Vi använder oss av dockor med den senaste tekniken, med inbyggd feedback för våra praktiska övningar. En självklar utbildning för alla som arbetar med barn såsom skol- och fritidspersonal, barnomsorg, föreningar och inte minst föräldrar.

Kursfakta:

Larma 112
Livsfarligt läge, första hjälpen på barn
Kedjan som räddar barn
Skillnader mellan barn & vuxna i akutsituation
Kontroll av medvetande och andning
Ta hand om medvetslöst barn
Hur gör man HLR på barn?
Hantera ett barn med luftvägsstopp
Hur fungerar en hjärtstartare?
Akut omhändertagande av skadade
Akutsjukdomar hos barn tex. diabetes, epilepsi, allergi, drunkning, blödning, brännskador, förgiftning mfl.
L-ABC, prioritering av akuta händelser

Kontakt:
Telefon 0705 12 16 91
Epost  info@akuthjalpen.se

Info:

Upp till 10st deltagare för att få träning med god kvalitet
Tid: ca 4 timmar
Plats: Vi kommer till er arbetsplats eller förening

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans. räddningstjänst och/eller akutsjukvård, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.

Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.