RÄTT KUNSKAP VID AKUTA SJUK- & OLYCKSFALL

A-HLR och S-HLR Utbildning

Vi erbjuder utbildningar för dig som jobbar inom sjukvården och behöver uppdatera dina kunskaper eller en bra grund att stå på.

Vi har instruktörer och utrustning för att hålla högkvalitativa utbildning inriktade mot både barn och vuxna i S-HLR och A-HLR. Instruktörerna är goda pedagoger, har stor erfarenhet av utbildningar inom hela HLR segmentet och flera års yrkesvana från ambulans och akutmottagningar över hela Sverige.

Vi håller både öppna kurser regelbundet, främst i Södra Norrland, aktuella datum ser du i vårt facebook flöde eller på HLR rådets kursportal. Vill ni ha egen utbildning hos er för er personalgrupp? Då kontaktar du oss så kommer vi till er och utbildar på er arbetsplats 

A-HLR: Avancerad HLR för sjukhuspersonal.

För dig som arbetar inom akutsjukvård, intensivvård, ambulansvård, anestesi eller motsvarande instans. Rekommenderas att repeteras en gång per år.

 

S-HLR: Sjukhus-HLR för övrig vårdpersonal som jobbar inom vården.

Rekommenderas att repeteras en gång per år. 

På barnkurserna är det samma målgrupp som ovan, men med utbildning inriktad mot barn.

Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram, vilket medför att det krävs lite förarbete av deltagarna med registrering till kurs, inläsning av kursmaterial och webbtest, efter genomgången kurs erhålls kursintyg ifrån HLR-rådet.

Kontakta oss för mer information eller att boka din utbildning

Aktuella utbildningar & datum

S-HLR Vuxen
A – HLR
S- HLR Barn

Östersund 7/5 kl 17 – 21
Umeå 7/5 kl 17 – 21
Östersund 23/5 kl 12.30 – 16.30
Umeå 23/5 kl 17 – 21
Östersund 23/5 kl 17 – 21 

Gävle 24/4 kl 13 -17

Östersund 7/5 kl 17 – 21

Gävle 21/5 kl 17 – 21

Östersund 23/5 kl 17 – 21

Östersund 7/5 kl 12.30 – 16.30

Umeå 7/5 kl 17-21

Ni kan rädda liv med rätt kunskap!

De första minuterna är helt avgörande för utfallet när en nödsituation uppstår. Utbilda personalen med rätt kunskap inom första hjälpen med HLR och rädda liv.

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans, räddningstjänst och/eller akutsjukvård. De har en bred erfarenhet från verkliga situationer vilket ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.