FÅ RÄTT BEHÖRIGHET OCH GILTIGT CERTIFIKAT

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därför kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste man vara behörig och inneha ett giltigt certifikat. Alla inblandade (tillståndsansvarig, utförare och brandvakten) ska därför genomgå utbildning för att få behörighet. Då kanske tidigare genomgått utbildningen “heta arbeten” detta är liknande utbildning , men mer branschanpassad och ger samma behörighet.

Målgrupp

Utbildningen är för både för dem som utför och för dem som ger tillstånd för tillfälliga brandfarliga arbeten exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten, med mera. Både den som är utförare och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

En ansvarsfull uppgift kräver utbildning

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har ett certifikat, vilket måste förnyas vart femte år.
Brandfarliga arbeten erbjuds även som distansutbildning den 1 Februari

Läs mer →

Sundsvall 13/5

Brandfarliga Heta Arbeten

Klicka på Anmälan nedan 

Anmälan

Järpen 17/5

Brandfarliga Heta Arbeten

Klicka på Anmälan nedan 

Anmälan

Kurstillfälle i Sundsvall

Just nu erbjuder vi ett kurstillfälle i Sundsvall.

Se våra kurstillfällen
Brandfarliga arbeten

Kursinnehåll

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete
Efter genomgången kurs skall deltagaren:
 • Vara medveten om de risker som finns
 • Veta vilket ansvar man har
 • Känna till rutiner och regler
 • Känna till arbetsmetoderna
 • Veta konsekvenserna vid tillbud

Vi anordnar regelbundet öppna kurser Brandfarliga arbeten i Åre, Östersund, Sundsvall och Örebro

Max 20 deltagare

Ca 7 timmar

2 950 kr ex. moms

Kurslitteratur, certifikat, lunch och fika ingår.

Egen kurs för ditt företag?

Vill ni beställa en egen kurs till ert företag, så ordnar vi naturligtvis det. Vi kommer då till er arbetsplats och utbildar er där. Certifiering i Brandfarliga Arbeten via Svebra och Sveriges Byggindustrier.
Prislista

Priserna gäller dagtid vardagar på svenska eller engelska.
Vid certifiering i Brandfarliga Arbeten ingår ID06 registrering.
Lokal, fika och lunch ingår ej utan detta ordnar ni själva med.

Priser exkl. moms

Vi arrangerar utbildningen i Brandfarliga Arbeten i samarbete med vår partner Åre Brandskydd.

Intresseanmälan

Har ni behov av en utbildning i Brandfarliga Arbeten, skicka en intresseanmälan till oss.

Alla våra brandutbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma eller har arbetat länge inom räddningstjänst, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.

Ni som har anlitat oss tidigare känner säkert till utbildningen “Heta Arbeten” som vi har haft under många år. Vi kan fortfarande ordna den utbildningen för de som vill, men vi är glada för konkurrensen på området vilket har gjort att det nu finns nya alternativ. Det nya alternativet heter alltså ”Brandfarliga Arbeten”. Sveriges Byggindustrier och Svebra sjösatte denna branschanpassade utbildning i augusti 2019. Syftet var just att kunna påverka innehållet mer med anpassningar för olika branscher, integrera ID06 och få ner certifieringsavgiften. Certifikatet uppfyller såklart försäkringsbolagens regler och på utbildningen får deltagaren behörighet direkt. Om man arbetar med brandfarliga arbeten såsom gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg behöver man gå denna utbildning. Är du tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Då är det denna kurs du behöver gå.