Brandfarliga arbeten

Tidigare Heta Arbeten

Brandfarliga Arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därför kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett giltigt certifikat. Alla inblandade – Tillståndsansvarig, Utförare och Brandvakten – ska därför genomgå utbildning för att få behörighet. Den här utbildningen kallades tidigare för Heta Arbeten.

En ansvarsfull uppgift kräver utbildning

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för både dig som utför och för dig som ger tillstånd för tillfälliga brandfarliga arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Både den som är utförare och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har ett certifikat, det måste förnyas var femte år.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till både dig som utför Heta arbeten eller är tillståndsansvarig för Heta arbeten. Alltså både den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Nu även som distanskurs med sänkt pris!

Pga Corona har Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen godkänt att man kan gå en certifieringskurs på distans. Kursen är då 5,5 timme inkl raster men utan praktik. Certifikat får du direkt efter kursen.
Läs mer längre ner.

Kontakt

Niclas Brissman

M  info@akuthjalpen.se

T 070-512 16 91


Kurs

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall deltagaren:

Vara medveten om de risker som finns.
Veta vilket ansvar du har.
Känna till rutiner och regler.
Känna till arbetsmetoderna.
Veta konsekvenserna vid tillbud.

Kursinnehåll:

Ansvar
Risker
Säkerhetsregler
Kontrollblankett
Släckutrustning
Brandskyddsorganisation
Brandfarliga varor
Tätskiktsarbete

Info:

Max 20 deltagare
Tid: ca 7 timmar

Kursavgift

2 350 kr, ex moms

Kurslitteratur, certifikat, lunch och fika ingår.

Vi anordnar regelbundet öppna kurser Brandfarliga arbeten i Åre, Östersund, Sundsvall och Örebro

Intresseanmälan

Har du behov av en utbildning i brandfarliga arbeten, skicka en intresseanmälan så återkommer vi med mer info.


Distanskurs

Detta är en webbutbildning på distans
Pga Corona har Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen godkänt att man kan gå en certifieringskurs på distans. Kursen är då 5,5 timme inkl raster men utan praktik.
Certifikat får du direkt efter kursen.
Anmäl dig via länken nedan till den kurs du vill deltaga på.

Kursen pågår mellan kl 08:00 – ca 13:30

Kursavgift

2 350 kr ex. moms

(inklusive certifikat, ID06 och kurslitteratur)

Så här går det till:
Varje kursdeltagare deltar på distans hemma, på jobbet eller var det passar. Se till att sitta ostört med egen dator eller surfplatta.
Du behöver även webbkamera samt gärna headset om du inte kan ha ljudet på.
Vårt digitala klassrum öppnar ca 15 minuter innan kursstart. Du kopplar upp dig till mötet minst 5 minuter innan kursstart.
Innan kursstart skickar vi en länk via e-post till varje deltagare som tar dom till utbildningen.
Vi kommer använda oss av mötesprogrammet Zoom (gratis och lätt att använda)
Du får också en beskrivning innan hur allt fungerar.

I början på utbildningen går vi igenom tekniken och ser till att alla är med på banan.
Du kommer behöva identifiera dig på kursen så ha id-kort, pass eller körkort till hands.
ID06: Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår om du vill ha det! (värde 200 kr)

  • Certifiering: Gör du digitalt med smartphone, dator eller surfplatta.
  • Bekräftelse: Bekräftelse skickas med e-post till dig.
  • Kursinbjudan skickas även direkt till deltagare.
  • Kursbok/böcker: Skickas till beställaren dagarna innan kursstart.

Intresseanmälan

Har du behov av en utbildning i brandfarliga arbeten, skicka en intresseanmälan så återkommer vi med mer info.


Egen kurs för ditt företag?

Vill du beställa en egen kurs till ditt företag, så ordnar vi naturligtvis det, vi kommer då till er arbetsplats och utbildar er där. Certifiering i Brandfarliga Arbeten via Svebra och Sveriges Byggindustrier.

Prislista:

1 st: 11 000 kr/p
2 st: 5 500 kr/p
3 st: 3 800 kr/p

4 st: 3 200 kr/p
5 st: 2 800 kr/p
6-8 st: 2 500 kr/p
9-12 st: 2 100 kr/p
13-16 st: 1 900 kr/p
17-20 st: 1 500 kr/p
Priserna gäller dagtid vardagar på svenska eller engelska.
Vid certifiering i Brandfarliga Arbeten ingår ID06 registrering.
Lokal, fika och lunch ingår ej utan detta ordnar ni själva med.
Priser exkl. moms

Vi arrangerar utbildningen i Brandfarliga Arbeten i samarbete med vår partner Åre Brandskydd.


Mer information om brandfarliga arbeten:

Du känner säkert igen utbildningen heta arbeten som vi har haft under många år. Vi kan fortfarande ordna den utbildningen för de som vill, men vi är glada för konkurrens på området vilket har gjort att det nu finns alternativ.

Det nya alternativet heter alltså ”Brandfarliga Arbeten
I princip alla privata utbildningsföretag har gått över till denna utbildning och öppna utbildningar är nu Brandfarliga Arbeten. Sveriges Byggindustrier och Svebra sjösatte denna branschanpassade utbildning i augusti 2019. Syftet var just att kunna påverka innehållet mer med anpassningar för olika branscher, integrera ID06 och få ner certifieringsavgiften.

Certifikatet uppfyller så klart försäkringsbolagens regler och på utbildningen får du behörighet direkt. Om du arbetar med brandfarliga arbeten såsom gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, behöver du gå denna utbildning.

Är du tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Då är det denna kurs du behöver gå.
Så här ser de två certifikat ut för Heta Arbeten® och Brandfarliga Arbeten, båda uppfyller försäkringsbolagens regler.

Direkt på kursen gör man prov i sin mobil och får då direkt ett digitalt certifikat. Vanligt plastkort levereras ca en vecka efter kurs.

Vill du registrera din kurs i ID06 kompetensdatabas? Bara i Brandfarliga Arbeten ingår den registreringen.