Hjärtsäker Zon med hjärtstartare


Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp behöver hjälp snabbt! Bara 500 överlever och av de som drabbas är 37 procent i arbetsför ålder. Med tillgång till fler hjärtstartare och fler som kan utföra hjärt-lungräddning kan många liv räddas. Påbörjas insatsen inom 180 sekunder ökar chanserna till överlevnad med hela 70%! Snabba räddningsinsatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare är den enda effektiva hjälpen. Skapa en hjärtsäker zon i din närhet.

Skapa er hjärtsäkra zon idag! Akuthjälpen erbjuder:

Kvalitetssäkrade hjärtstartare
Kvalitetssäkrad utbildning enligt nationella riktlinjer
Årlig uppföljning av repetitionsutbildningar
Tydlig uppskyltning av era lokaler och hjärtstartare
Hjälp med att registrera er startare i Sveriges hjärtstartarregister
Garantimärket “Hjärtsäker zon”
Ett aktivt stöd till forskningen via Hjärt-lungfonden

Diplom “Hjärtsäker zon” – kvalitetssäkrar er genom:

Årlig uppföljning av status för er hjärtsäkra zon och för upprätthållande av garantimärket

En “Hjärtsäker zon” innebär att:

Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
Det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
Behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
Hjärtstartaren är registrerad i det nationella hjärtstartarregistret

För att skapa er hjärtsäkra zon, över hela landet, kontakta oss:
 info@akuthjalpen.se
Telefon 070 51 21 691

Sverige är först ut!

Sverige är först ut med en standard för hjärtsäker zon!