Hjärtsäker zon med hjärtstartare

Varje år drabbas

personer i Sverige av hjärtstopp
0
När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp krävs det att man agerar snabbt. Påbörjas insatsen inom 180 sekunder från att hjärtstoppet inträffar ökar chanserna till överlevnad med hela 70%! Många liv skulle kunna räddas genom att öka tillgången till hjärtstartare och säkerställa att fler kan utföra hjärt-lungräddning.

Rätt kunskap och rätt utrustning räddar liv

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp krävs det att man agerar snabbt. Påbörjas insatsen inom 180 sekunder från att hjärtstoppet inträffar ökar chanserna till överlevnad med hela 70%! Många liv skulle kunna räddas genom att öka tillgången till hjärtstartare och säkerställa att fler kan utföra hjärt-lungräddning.

Skapa er hjärtsäkra zon idag! Akuthjälpen erbjuder:

 • Kvalitetssäkrade hjärtstartare
 • Kvalitetssäkrad utbildning enligt nationella riktlinjer
 • Årlig uppföljning av repetitionsutbildningar
 • Tydlig uppskyltning av era lokaler och hjärtstartare
 • Hjälp med att registrera er startare i Sveriges hjärtstartarregister
 • Garantimärket “Hjärtsäker zon”
 • Ett aktivt stöd till forskningen via Hjärt-lungfonden
 • Gratis trygghetsförsäkring

Diplom “Hjärtsäker zon” – kvalitetssäkrar er genom:

Årlig uppföljning av status för er hjärtsäkra zon och för upprätthållande av garantimärket.

En “Hjärtsäker zon” innebär att:

 • Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
 • Det finns kompetens inom hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
 • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
 • Behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
 • Hjärtstartaren är registrerad i det nationella hjärtstartarregistret

Läs mer om standarden för hjärtsäker zon här