Personuppgiftspolicy

Personuppgifter /GDPR

När du gör din beställning av produkter, utbildning eller nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss i vår verksamhet All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.Personuppgiftsansvarig är Akuthjälpen Åre AB.Vår dataskyddspolicy täcker all den data som samlas in av oss, till exempel från hemsida, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats, affärssystem) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information vi sparar kan innefatta:

-Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats. -Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation. -Enhetsinformation – t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning. -Geografisk information – din geografiska placering. -Information om varor/tjänster/utbildning du köpt eller fått offert på. Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss, handla i webbutik eller för att ställa ut offert/liknande. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.

Ändamålet med Akuthjälpens behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att

a. Kunna fullgöra dina köp av produkt, utbildning eller tjänst från Akuthjälpen b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Akuthjälpens kanaler. c. För marknadsföringsändamål behandlar vi även din mejladress och/eller mobilnummer i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster.

Vem/vilka delar vi dina uppgifter med?

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part. För att ditt köp ska kunna genomföras rent administrativt har vi ett antal tredjepartsleverantörer/bolag som vi samarbetar med för att göra ditt köp möjligt. Dessa listas här nedan. – Tredjepart Dina varor kan ibland levereras direkt från leverantör som då behöver dina kontaktuppgifter
Svebra, Brandskyddsföreningen och/eller ID06 kan behöva dina uppgifter för att ställa ut certifikat till dig. Akuthjälpen kan komma att överföra dina personuppgifter (mail eller mobilnummer) till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Akuthjälpens räkning i samband med att de utför en tjänst för Akuthjälpen, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar. – Betallösningar Beroende på hur du väljer att betala för ditt köp hos oss så samarbetar vi med flera olika betallösningar som behöver samla vissa uppgifter för att kunna mottaga din betalning. Våra betalalternativ är fakturor, kortbetalningar och direktbetalningar via Payson. Samt direkt fakturor ifrån Akuthjälpen – Fraktbolag För att vi ska kunna leverera din vara till dig snabbt, effektivt och säkert behöver vi ge dina adressuppgifter samt telefonnummer till vår externa distributör. Vi använder oss av flera fraktbolag för våra leveranser. – Nyhetsbrev När du gett oss samtycke (i samband med ditt köp eller vid annat tillfälle) till oss att skicka ut nyhetsbrev till oss. För utskick av våra nyhetsbrev använder vi oss av externa tjänster de ges enbart tillgång till din e-postadress och namn som du använt när du beställde produkter, bad om offert eller tackade ja till nyhetsbrev

Allmänt om personuppgifts­behandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. När det gäller alla dessa uppgifter har du som kund när som helst rätt att kräva att uppgifterna raderas. Med undantag för de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi kan komma att uppdatera/ändra denna policy. Se aktuell policy på vår webbplats www.akuthjalpen.se under köpvillkor.

Kontakta oss

Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vår ansvariga person för personuppgifter: Akuthjälpen Åre AB Niclas Brissman Hallonstigen 16 83731 Järpen info@akuthjalpen.se