FÖREBYGG BRÄNDER I ER OMGIVNING

Brandkunskap

Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Tack vare att företagets anställda har rätt kunskap kan bränder förebyggas och alla får en säkrare arbetsmiljö.

Utbildningen “brandkunskap” ger deltagarna en grundläggande brandskyddsutbildning med fokus på kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Det gör att exempelvis företagets anställda lär sig att upptäcka brandrisker samt får kunskap inom förebyggande arbeten och systematiskt brandskyddsarbete. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljölagen.

Teoretisk och praktiskt utbildning inom brand

Vi går igenom teorin gällande hur brand uppstår och hur ni ska agera när den bryter ut, utrymningssäkerhet samt att hantera brandsläckare. Utbildningen utgår från er verksamhet och riskerna anpassas efter era behov och förutsättningar. Utifrån ert önskemål och behov kompletteras den teoretiska delen med praktiska övningar i att använda släckningsutrustning och/eller utrymningsövning.

brandutbildning

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas
  • Förstå vilka lagar och regler som påverkar vårt brandskydd
  • Förstå hur man bör jobba med SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
  • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och utrymning
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
  • Förstå hur man ska agera vid en brand
Praktiska övningar:
  • Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt
  • Brand i kläder
  • Kombinera gärna med en utrymningsövning

Upp till 15 st deltagare

Ca 2,5 timmar

Vi kommer till er arbetsplats!

Kursen kan även hållas utan praktiska övningar

Förebygg brand med rätt kunskap - Utbilda personalen

Grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Rätt kunskap kan förebygga bränder och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma eller har arbetat länge inom räddningstjänst. De har en bred erfarenhet från verkliga situationer vilket ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.