Brandkunskap

Vi genomför brandutbilning i Åre, Östersund och Sundsvall, ja hela Jämtland och Västernorrland. Vi kan brandkunskap.

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Ca 100 personer dör varje år i bränder och kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor. Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljölagen.

Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Du och din personal lär er upptäcka brandrisker, förebyggande arbeten och systematiskt brandskyddsarbete Vi tar upp hur brand uppstår och hur ni ska agera när den bryter ut, utrymningssäkerhet samt att hantera brandsläckare. Utbildningen utgår från er verksamhet och riskerna anpassas efter era behov och förutsättningar.

Utifrån ert önskemål och behov kompletteras den teoretiska delen med praktiska övningar i att använda släckningsutrustning och/eller utrymningsövning.

Innehåll brandutbildning

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas
Förstå vilka lagar och regler som påverkar vårt brandskydd
Förstå hur man bör jobba med SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och utrymning
Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
Förstå hur man ska agera vid en brand

Praktiska övningar:

Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt
Brand i kläder
Kombinera gärna med en utrymningsövning

Kursen kan även hållas utan praktiska övningar

Kontakt:
Telefon 070-512 16 91
Epost  info@akuthjalpen.se

Info:

Upp till 15st deltagare
Tid: ca 2,5 timmar
Plats: Vi kommer till er arbetsplats!

Alla våra brandutbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma eller har arbetat länge inom räddningstjänst, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.