Första hjälpen med HLR

Vår utbildning grundar sig på och följer Svenska HLR rådets utbildningsprogram, vilket är evidensbaserat och innehåller mycket praktiska övningar. Det tillsammans med våra instruktörers erfarenhet ifrån verkliga händelser gör att du får en bred utbildning som ger dig rätt grunder att stå på när det plötsligt inträffar ett akut olycksfall eller sjukdomsfall i din omgivning, så att du känner dig trygga i att ingripa.

Utbildningen lär dig grunderna för att hantera de flesta livshotande situationer. Du får lära dig att skapa fri luftväg, hantera andningsproblem, agera vid hjärtstopp, ge konstgjord andning, stoppa blödningar, identifiera och förebygga cirkulationssvikt (chock). Vi kompletterar dessutom, efter era önskemål och er riskbild, med olika akuta sjukdomsfall så som bröstsmärtor, allergi, stroke, diabetes, epilepsi med mera och/eller olycksfall så som elolyckor, brännskador, nack- och ryggskador, skallskador, bukskador etc. Självklart kan vi även skräddarsy utbildningen för just era önskemål över vad som ska ingå i utbildningen, olika typer av övningar utifrån er riskbild.
Utbildning i “Första hjälpen” tar upp hur du ska agera de första 30 minuterna innan hjälp anländer. Med rätt åtgärder är de första viktiga minuterna avgörande för hur du kan rädda liv och lindra konsekvenserna för den drabbade.

Kursfakta

Kursen följer Svenska HLR rådets riktlinjer och vi går igenom:

Larma 112
Medvetandekontroll
Andningskontroll
Stabilt sidoläge
HLR med praktiska övningar
Hjärtstartare med praktiska övningar
Livräddning vid luftvägsstopp
Första hjälpen
Akut omhändertagande av skadade
L-ABC, prioritering av akuta händelser
Sjukdomslära ( hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi mm)
Allergi, nackskador, blödning, brännskador, cirkulationssvikt, förgiftning mm

Kontakt:
Telefon 070-512 16 91
Epost  info@akuthjalpen.se


Info

Upp till 15st deltagare för att få träning med god kvalitet
Tid: ca 4 timmar
Plats: Vi kommer ut till er arbetsplats

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans. räddningstjänst och/eller akutsjukvård, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.