RÄTT KUNSKAP VID AKUTA SJUK- & OLYCKSFALL

Första hjälpen med HLR

Utbildningen i “Första hjälpen med HLR” tar upp hur man ska agera de första 30 minuterna innan hjälp anländer. De första minuterna är avgörande och med rätt åtgärder samt kunskap kan man kan rädda liv och lindra konsekvenserna för den drabbade. Målsättningen är att efter avslutad utbildning ska deltagaren känna sig trygg i att ingripa när en nödsituation uppstår.

Vår utbildning grundar sig på och följer Svenska HLR rådets utbildningsprogram, vilket är evidensbaserat och innehåller mycket praktiska övningar. Denna grund tillsammans med våra instruktörers erfarenhet från verkliga händelser bidrar till en bred utbildning där deltagaren får rätt grunder att stå på när det plötsligt inträffar ett akut olycksfall eller sjukdomsfall i omgivningen.

Praktisk och teoretisk första hjälpen utbildning

Under utbildningen lär man sig grunderna för att hantera de flesta livshotande situationer. Bland annat får deltagarna lära sig att skapa fri luftväg, hantera andningsproblem, agera vid hjärtstopp, ge konstgjord andning, stoppa blödningar samt identifiera och förebygga cirkulationssvikt (chock).

Skräddarsy och anpassa utbildningen efter ert behov

Vi kompletterar dessutom, efter era önskemål och er riskbild, med olika akuta sjukdomsfall (exempelvis bröstsmärtor, allergi, stroke, diabetes, epilepsi) och/eller olycksfall (exempelvis elolyckor, brännskador, nack- och ryggskador, skallskador och bukskador). Självklart kan vi även skräddarsy utbildningen för just era önskemål över vad som ska ingå i utbildningen och olika typer av övningar utifrån er riskbild.

Vi erbjuder även utbildningen "Första hjälpen vuxen" som onlineutbildning

Läs mer →

Första hjälpen med HLR

Kursinnehåll

Kursen följer Svenska HLR rådets riktlinjer och vi går igenom:
 • Larma 112
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • HLR med praktiska övningar
 • Hjärtstartare med praktiska övningar
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Första hjälpen
 • Akut omhändertagande av skadade
 • L-ABC, prioritering av akuta händelser
 • Sjukdomslära ( hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi mm)
 • Allergi, nackskador, blödning, brännskador, cirkulationssvikt, förgiftning mm

Upp till 15 st deltagare för att få träning med god kvalitet

Ca 4 timmar

Vi kommer till er arbetsplats!

Ni kan rädda liv med rätt kunskap!

De första minuterna är helt avgörande för utfallet när en nödsituation uppstår. Utbilda personalen med rätt kunskap inom första hjälpen med HLR och rädda liv.

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans, räddningstjänst och/eller akutsjukvård. De har en bred erfarenhet från verkliga situationer vilket ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.