Distansutbildningar

Nu kan ni förbättra er kunskap inom HLR, hjärtstartare och brand även på distans! Tack vare distansutbildningar som vi själva (eller tillsammans med utvalda leverantörer) finns det inga ursäkter att sakna rätt kunskap om olyckan är framme. Samtliga av våra instruktörer är certifierade och yrkesverksamma inom ambulans, akutsjukvård eller räddningstjänst.

Distansutbildningar

Första hjälpen - vuxen

Onlineutbildningen som ger dig kunskap och trygghet när en nödsituation uppstår. Under utbildningen lär man sig grunderna för att hantera de flesta livshotande situationer.

Brandfarliga arbeten distans

Brandfarliga Arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och som därför kan orsaka brand. För att få utföra dessa arbeten måste man vara behörig och ha ett giltigt certifikat. Deltagare som går utbildning “Brandfarliga arbeten” får rätt behörighet i 5 år.

Första hjälpen - barn

Första hjälpen barn är en utbildning som syftar till att lära deltagarna ta hand om de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomar som inträffar hos barn upp till 12 år.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Finns inte utbildningen som du vill gå?

Vi fyller löpande på med nya distansutbildningar och vi har många samarbetspartner. Saknar ni den utbildningen ni vill gå? Kontakta oss så försöker vi hitta en lösning för er.

Behöver ni en skräddarsydd utbildning?

Självklart kan vi skräddarsy eller anpassa utbildningen utifrån de behov och säkerhetsrisker ni har. Kontakta oss för diskussion av ert säkerhetsarbetet med trygghet för både personal och företag.