FÅ RÄTT BEHÖRIGHET OCH GILTIGT CERTIFIKAT på distans

Brandfarliga arbeten - distans

På grund av coronapandemin har SVEBRA , Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen godkänt att man kan gå en certifieringskurs på distans. Kursen är då 5 timmar och 30 minuter inklusive raster men utan praktik. Certifikat levereras direkt efter kursen.

Brandfarliga arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därför kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste man vara behörig och inneha ett giltigt certifikat. Alla inblandade (tillståndsansvarig, utförare och brandvakten) ska därför genomgå utbildning för att få behörighet. Då kanske tidigare genomgått utbildningen “heta arbeten” detta är liknande utbildning , men mer branschanpassad och ger samma behörighet.

Målgrupp

Utbildningen är för både för dem som utför och för dem som ger tillstånd för tillfälliga brandfarliga arbeten exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten, med mera. Både den som är utförare och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

En ansvarsfull uppgift kräver utbildning

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har ett certifikat, vilket måste förnyas vart femte år.

Boka ditt kurstillfälle i Februari

Just nu erbjuder vi ett kurstillfälle den 1 Februari för brandfarliga arbeten på distans. 

Kurstillfälle i Febrauri

Just nu erbjuder vi ett kurstillfälle den 1 Februari för brandfarliga arbeten på distans. 

Brandfarliga arbeten

Kursinnehåll

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete
Efter genomgången kurs skall deltagaren:
 • Vara medveten om de risker som finns
 • Veta vilket ansvar man har
 • Känna till rutiner och regler
 • Känna till arbetsmetoderna
 • Veta konsekvenserna vid tillbud

Vi anordnar regelbundet öppna kurser Brandfarliga arbeten i Åre, Östersund, Sundsvall och Örebro

Max 20 deltagare

Ca 5,5 timmar

2 550kr ex. moms

Kursen pågår mellan kl 08:00 – ca 13:30
Så här går distansutbildningen till

Varje kursdeltagare deltar på distans och kan därmed sitta exempelvis hemma, på arbetsplatsen eller där det passar. Det är däremot viktigt att man kan sitta ostört.

Den tekniska utrustningen som behövs är en dator och en webbkamera eller en surfplatta. Sitter man i en miljö där ljudet runt omkring kan göra det svårt att uppmärksamma vad som sägs rekommenderar vi att man använder headset. Vi använder oss av mötesprogrammet Zoom (gratis och lätt att använda) till denna distansutbildning.

Innan kursstart skickar vi en länk via e-post till varje deltagare som tar dem till utbildningen. Vi börjar med att gå igenom tekniken och ser till att alla är med på banan. Vårt digitala klassrum öppnar ca 15 minuter innan kursstart och man bör koppla upp sig minst 5 minuter innan kursstart.

Det kommer även vara en legitimationskontroll så det är därför viktigt att man har id-kort, pass eller körkort tillgängligt.

Ungefärlig tidslinje för utbildningen

 • Bekräftelse skickas med e-post
 • Kursinbjudan skickas direkt till deltagare
 • Kursbok/böcker skickas till beställaren dagarna innan kursstart
 • Utbildningsdag
 • Certifiering görs digitalt med smartphone, dator eller surfplatta
 • ID06: Registrering i ID06 kompetensdatabas (värde 200 kr)

Kursavgift
2 550kr ex. moms (inklusive certifikat, ID06 och kurslitteratur)

Vi arrangerar utbildningen i Brandfarliga Arbeten i samarbete med vår partner Åre Brandskydd.

Intresseanmälan

Har ni behov av en utbildning i Brandfarliga Arbeten, skicka en intresseanmälan till oss.

Alla våra brandutbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma eller har arbetat länge inom räddningstjänst, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalité efter de senaste riktlinjerna.

Ni som har anlitat oss tidigare känner säkert till utbildningen “Heta Arbeten” som vi har haft under många år. Vi kan fortfarande ordna den utbildningen för de som vill, men vi är glada för konkurrensen på området vilket har gjort att det nu finns nya alternativ.

Det nya alternativet heter alltså ”Brandfarliga Arbeten”. Sveriges Byggindustrier och Svebra sjösatte denna branschanpassade utbildning i augusti 2019. Syftet var just att kunna påverka innehållet mer med anpassningar för olika branscher, integrera ID06 och få ner certifieringsavgiften.

Certifikatet uppfyller såklart försäkringsbolagens regler och på utbildningen får deltagaren behörighet direkt. Om man arbetar med brandfarliga arbeten såsom gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg behöver man gå denna utbildning.

Är du tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Då är det denna kurs du behöver gå.