Utbildningar

Första hjälpen

Utbildning i “Första hjälpen” tar upp hur du ska agera de första 30 minuterna innan hjälp anländer.


Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Tillsammans med Akuthjälpen skapa ni en hjärtsäker zon genom våra kvalitetssäkrade utbildningar och hjärtstartare och i enlighet med svensk standard (SIS)


Hjärt- och lungräddning av barn | Barn-HLR/Barnolycksfall

Denna utbildning i första hjälpen och HLR för barn och syftar till hur man aktivt arbetar för att förebygga många av de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomar som inträffar barn upp till 12 år.


Brandkunskap

Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Du och din personal lär er upptäcka brandrisker, förebyggande arbeten, systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll-program.


Brandskyddsansvarig

En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhetsägare eller har det som sin arbetsuppgift.


D-HLR – fördjupad kunskap

Skapa en hjärtsäker zon genom Akuthjälpens kvalitetssäkrade HLR-utbildningar och hjärtstartare. Denna fördjupning ger dig trygghet och säkerhet att använda en hjärtstartare – defibrillator.


Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett giltigt Heta arbete certifikat.