Brandkunskap

Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Du och din personal lär er upptäcka brandrisker, förebyggande arbeten, systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll-program. Vi tar upp hur brand uppstår och hur ni ska agera när den bryter ut, utrymningssäkerhet samt att hantera brandsläckare. Utbildningen utgår från er verksamhet och riskerna anpassas efter era behov och förutsättningar.

Utifrån ert önskemål och behov kompletteras den teoretiska delen med praktiska övningar i att använda släckningsutrustning och/eller utrymningsövning.

Top