Brandskyddsansvarig

En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhetsägare eller har det som sin arbetsuppgift. Utbildningen går in på djupet i arbetet med det förebyggande brandskyddet och täcker in områden som:

  • lagar, ansvar och skyldigheter
  • systematiska brandskyddsarbete
  • egenkontroller
  • utrymningssäkerhet
  • byggnadstekniskt brandskydd
  • tekniska brandskyddsinstallationer
  • riskinventering
  • praktiska övningar
Top