Hjärt- och lungräddning av barn

Barn-HLR/Barnolycksfall.

Sjukdomar och olycksfall kan även drabba barn. Denna utbildning i första hjälpen och HLR för barn och syftar till hur man aktivt arbetar för att förebygga många av de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomar som inträffar barn upp till 12 år. Detta sker genom praktiska övningar och genomgång av specifika delar som är viktiga att tänka på när det gäller skadade och sjuka barn.

Under utbildningen lär du dig utföra HLR på barn, den tar även upp hantering av luftvägsstopp, vad du ska göra när ett barn sätter i halsen. Utbildningen följer Svenska HLR rådets rekommendationer och utbildningsprogram. Vi använder oss av dockor för våra praktiska övningar. En självklar utbildning för alla som arbetar med barn såsom skol- och fritidspersonal, barnomsorg, föreningar och inte minst föräldrar.

Top