AED 3


AED 3 – Enkel att använda, enkel att äga, enkel att underhålla.

Hjärtstartaren med tydliga bilder och röstmeddelanden som steg för steg vägleder dig i denna stressade situation, gör den enkel att använda. AED 3 har även inbyggd feedback för att få dig att utföra så optimal hjärt-lungräddnings som möjligt. Elektroderna fungerar på både barn och vuxna, en knapptryckning så ändrar du mellan vuxen/barn. 5 års hållbarhet på batterier och elektroder, endast ett byte på en 10 års period krävs. Koppla upp din AED 3 mot wifi och få automatiskt rapport efter utförda självtester och direktrapport om det skulle vara något fel. Du vet att din hjärtstartare alltid är redo att användas. Lämplig på alla platser där det behövs hjärtstartare, IP 55 klass och mycket stöttålig.

Ladda ner broschyren genom att klicka här. Vi säljer även hjärtstartare från andra tillverkare.

Öka säkerheten och tryggheten för personal, kunder och gäster. Gör arbetsplatsen till en hjärtsäker zon idag. Kontakta oss för mer information via epost info@akuthjalpen.se eller telefon 070 51 21 691


Trygghetsförsäkring

Nu ingår en trygghetsförsäkring när du hyr eller köper din hjärtstartare av oss!
Denna försäkring gör det tryggt för dig att investera i hjärtstartare så att du kan vara med och rädda fler liv.