2forstahjalpen_clip_image002Vad gör du om någon plötsligt blir allvarligt sjuk eller om en allvarlig olyckshändelse sker? Hur ska du agera vid en trafikolycka och hur ska du agera innan hjälp och assistans av till exempel ambulanspersonal kommer? Utbildning i “Första hjälpen” tar upp hur du ska agera de första 30 minuterna innan hjälp anländer. Med rätt åtgärder är de första viktiga minuterna avgörande för hur du kan rädda liv och lindra konsekvenserna för den drabbade.

Utbildningen lär dig grunderna för att hantera de flesta livshotande situationer. Du får lära dig att skapa fri luftväg, hantera andningsproblem, ge konstgjord andning, stoppa blödningar, identifiera och förebygga cirkulationssvikt (chock).  Vi kompletterar dessutom, efter era önskemål och er riskbild, med olika akuta sjukdomsfall så som bröstsmärtor, allergi, stroke, diabetes, epilepsi med mera och/eller olycksfall så som brännskador, nack- och ryggskador, skallskador, bukskador etc. Självklart kan vi även skräddarsy utbildningen för just era önskemål över vad som ska ingå i utbildningen, olika typer av övningar utifrån er riskbild. Till exempel hur man agerar vid en trafikolycka? Kombineras med fördel tillsammans med HLR med hjärtstartare!

Beställ här!