Utbildningar

Första hjälpen & HLR

Utbildningen som gör dig förberedd på att agera vid de flesta akuta sjukdomsfall och olycksfall. Lär dig hantera de viktiga första minuterna innan ambulans kommer.


Första hjälpen och HLR på barn

Barnolycksfall utbildning som tar upp de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomsfall som inträffar hos barn. Träning i hur man gör HLR på barn ingår. En självklar utbildning för alla som jobbar med barn och ungdomar i yrkesliv eller på fritiden som barn/ungdomsledare.


Brandskyddsansvarig

En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig/brandskyddskontrollant. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhetsägare eller har det som sin arbetsuppgift .


HLR – Hjärt och Lungräddning

Utbildningen som alla borde gå. Lär dig rädda liv vid hjärtstopp. Du får lära dig hur man gör bra HLR och hur en hjärtstartare fungerar.


Brandkunskapsutbildning

Utbildningen som borde vara självklar på varje arbetsplats. Du får lära dig mer om brandrisker, hur du förebygger dem, utrymningssäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vad man gör om brand uppstår och praktiska övningar med handbrandsläckare.


Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett certifikat. Alla inblandade måste ha samma behörighet, tillståndsinnehavaren, utföraren och brandvakten. Denna utbildning ger dig behörighet i 5 år.


Övriga utbildningar

Vi erbjuder fler och kan anpassa utbildningar och övningar utifrån era önskemål. Några exempel är Samaritutbildningar, praktiska scenarioövningar, utrymningsövningar, S-HLR, A-HLR instruktörsutbildningar i samtliga program ifrån HLR rådet, Krishanteringsövningar m .m
Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan tillgodose ert utbildningsbehov.

Alla våra utbildningar leds av certifierade instruktörer, vilka är aktivt yrkesverksamma inom ambulans. räddningstjänst och/eller akutsjukvård, de har en bred erfarenhet ifrån verkliga situationer, det ger en verklighetsanpassad utbildning med hög kvalitet efter de senaste riktlinjerna. Utbildningarna följer HLR rådets kursprogram.