Utbildningar

Första hjälpen
Utbildning i “Första hjälpen” tar upp hur du ska agera de första 30 minuterna innan hjälp anländer. Läs mer


Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
Tillsammans med Akuthjälpen skapa ni en hjärtsäker zon genom våra kvalitetssäkrade utbildningar och hjärtstartare och i enlighet med svensk standard (SIS). Läs mer


D-HLR – fördjupad kunskap
Skapa en hjärtsäker zon genom Akuthjälpens kvalitetssäkrade HLR-utbildningar och hjärtstartare. Denna fördjupning ger dig trygghet och säkerhet att använda en hjärtstartare – defibrillator. Läs mer


Hjärt- och lungräddning av barn | Barn-HLR/Barnolycksfall
Denna utbildning i första hjälpen och HLR för barn och syftar till hur man aktivt arbetar för att förebygga många av de vanligaste olycksfall och akuta sjukdomar som inträffar barn upp till 12 år. Läs mer


Brandkunskap
Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Du och din personal lär er upptäcka brandrisker, förebyggande arbeten, systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll-program. Läs mer 


Brandskyddsansvarig
En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhetsägare eller har det som sin arbetsuppgift. Läs mer


Heta arbeten
Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och
därigenom kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett giltigt Heta arbete certifikat. Läs mer