Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, BFHS, har tagit fram ett lagförslag för att öka antalet hjärtstartare i bostadsområden. Enligt lagförslaget skulle hjärtstartare krävas på samma sätt som de nuvarande kraven på brandskyddsutrustning. I Sverige inträffar cirka 6 000 hjärtstopp utanför sjukhus varje år, varav en av tio överlever genom hjärt- och lungräddning. Denna siffra skulle kunna fördubblas om tillgången på hjärtstartare var större och fler människor visste hur man reagerar på ett hjärtstopp.

BFHS har arbetat med ett lagförslag för att öka tillgängligheten av hjärtstartare i samhället. Förslaget innehåller ett krav på hjärtstartare i bostadsområden eftersom 70 % av hjärtstoppen inträffar där. Idag finns de flesta hjärtstartare på arbetsplatser & andra typer av offentliga platser.

hjärtstartare är livräddande apparater som kan hjälpa dig att överleva ett plötsligt hjärtstopp. I Sverige finns det god tillgång till hjärtstartare under arbetstid, men endast ett fåtal bostadsområden har hjärtstartare tillgängliga dygnet runt. I detta lagförslag föreslår vi att alla bostadsområden ska ha minst en hjärtstartare tillgänglig.

När någon får ett plötsligt hjärtstillestånd är det brådskande. Chansen att överleva minskar för varje minut. En hjärtstartare måste finnas på plats inom fem minuter.I många svenska städer finns hjärtstartare på offentliga platser under arbetstid. Majoriteten av hjärtstopp sker dock i hemmet. I bostadsområden är hjärtstartare mycket sällsynta – och det är ett problem. Sverige behöver fler hjärtstartare där människor faktiskt bor (och inte bara på sjukhus eller andra offentliga platser) så att om någon drabbas av hjärtstillestånd kan han eller hon räddas.

Lagförslaget om brandskyddsutrustning i byggnader kommer att ligga till grund för en liknande förordning om hjärtstartare. Ägare och bostadsrättsföreningar med minst tio bostäder är skyldiga att ha en sådan på plats.

Dela detta inlägg

Intresserad av våra Hjärtstartare?

Klicka dig vidare här nedan