Hjärtstartregistret – Registrerade hjärtstartare nära dig

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register över de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhusen i Sverige och ägs av Rådet för HLR. Svenska Hjärtstartarregistret är en ideell organisation och bidrar med sina data till svensk hjärtstoppsforskning och till landets räddningscentraler. Registret lämnar aldrig ut eller använder lagrad kontaktinformation i kommersiella syften. Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Det gör det möjligt för larmoperatören att se de registrerade hjärtstartare placering på kartan och informera den som ringer om var den närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans. Detta arbete inleddes aktivt i Stockholms län i maj 2013 och har utvidgats till hela landet från och med januari 2016. Som ägare av en hjärtstartare tar du som privatperson inget medicinskt eller juridiskt ansvar. Det är dock mycket viktigt att du ser till att utrustningen fungerar och att den kan användas.

Hjärtstartarregistret har varit aktivt sedan 2010 i Stockholms län med cirka 600 registrerade enheter, vilket innebär att ungefär hälften av alla hjärtstopp som behandlas med offentlig tillgänglig hjärtstartare kommer att behandlas med en privat hjärtstartare.

Så fungerar hjärtstartarregistret 

Hjärtstartarregistret är att samla in information om landets offentligt tillgängliga hjärtstartare, deras tillgänglighet och geografiska placering. Det gör sedan denna information tillgänglig för allmänheten. Denna kunskap kan visa sig vara livräddande i händelse av ett plötsligt hjärtstopp. Ju tidigare en hjärtstartare når fram till den nödställda personen, desto större är chansen att rädda dennes liv. På samma sätt arbetar registret för att öka användningen av offentligt tillgängliga hjärtstartare. 

Dela detta inlägg

Intresserad av våra Hjärtstartare?

Klicka dig vidare här nedan