Sms-livräddare – Allt du behöver veta

Sms-livräddare har funnits i Sverige under en längre tid, men på för få platser och konceptet har visat sig vara framgångsrikt i andra länder och större städer. Tanken är att skapa en snabbare och mer effektiv hjälpkedja för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Tiden är en avgörande faktor vid hjärtstopp, och ju snabbare patienten får hjälp desto större är chansen att överleva och minimera eventuella skador på hjärnan.

Att vara Sms-livräddare innebär att man är redo att hjälpa en person i nöd. Detta kan ske genom att registrera sig och ladda ner SMS Livräddare via deras app och få en instruktion om hur man agerar om man skulle bli kontaktad där SOS Alarm sköter utlarmningen. Det är en frivillig insats som kräver enbart ett engagemang från den som vill hjälpa till att rädda liv.

När SOS Alarm får in ett samtal om hjärtstopp skickas det en pushnotis via appen till närmaste registrerade Sms-livräddare. Detta innebär att den som är i närheten av platsen där hjärtstoppet inträffar får information om var den drabbade personen befinner sig och vad som krävs för att hjälpa till. Det är viktigt att poängtera att en SMS-livräddare inte förväntas att ersätta en professionell sjukvårdspersonal, utan snarare agera som en extra hjälp och första förstärkning tills ambulansen kommer fram. En annan viktig punkt att ta med sig är att Sms-livräddare är kopplade till hjartstartarregistret.se , så när några har svarat ja på att de kan hjälpa till vid ett hjärtstopp så får några även adressen till närmaste hjärtstartare och kan då på vägen till hjärtstoppet bege sig via adressen där hjärtstartaren finns och ta med den till platsen där hjärtstoppet är.

Att vara Sms-livräddare innebär också att man är redo att agera snabbt. Detta innebär att man måste vara medveten om vilka symptom som indikerar ett hjärtstopp och hur man utför hjärt-lungräddning (HLR). HLR är en första hjälpen-behandling som kan hålla blodet cirkulerande genom kroppen tills ambulansen anländer och tar över.

Vad innebär det att vara SMS Livräddare? 

För att bli en Sms-livräddare behövs endast HLR-utbildning och att man uppdaterar sina kunskaper regelbundet så att man är trygg i att kunna ingripa, så det är viktigt att ha kunskap om hur man utför HLR på ett korrekt sätt. Vi på Akuthjälpen erbjuder HLR utbildningar för dig som vill fördjupa och/eller förnya dina kunskaper. Vi har lång erfarenhet av att utbilda och vi erbjuder HLR utbildningar som är skräddarsydda för just dig!

Förutom att rädda liv har Sms-livräddare också en annan viktig roll i samhället. Genom att vara en del av den snabba hjälpkedjan bidrar de till att skapa ett tryggare samhälle. Det finns många människor som känner sig maktlösa i nödsituationer och som är tacksamma över att det finns människor som är beredda att hjälpa till.

Fördelar med SMS Livräddare 

Det finns också en annan fördel med Sms-livräddare. Eftersom de är spridda över hela landet kan de komma till platsen för hjärtstoppet snabbare än ambulansen. Detta innebär att de kan påbörja hjärt-lungräddning tidigt och därmed öka chanserna för personen att överleva. Forskning visar att för varje minut som går utan hjärt-lungräddning minskar överlevnadschansen med cirka tio procent. Därför är det oerhört viktigt att snabbt påbörja HLR och Sms-livräddare kan spela en viktig roll i detta sammanhang.

Det är enkelt att registrera sig som en Sms-livräddare. Du gör det genom att ladda ner appen ”Sms-livräddare” till din telefon. Där fyller man i kontaktuppgifter och uppger sin position. Man måste vara över 18 år. Det är också möjligt att avregistrera sig när som helst om man inte längre vill vara en del av programmet. 

 Att vara en Sms-livräddare kan verka skrämmande för vissa, men det är viktigt att komma ihåg att man aldrig är ensam i en nödsituation. SOS Alarm finns alltid där för att stötta och ge råd. Dessutom är man inte förväntad att lösa hela situationen på egen hand. HLR kan vara avgörande, men ambulanspersonalen har den utrustning och den kunskap som behövs för att kunna rädda livet på den drabbade personen. Att vara en del av SMS-livräddare-programmet är en viktig insats för samhället. Det är ett sätt att visa empati och omsorg för andra människor och bidra till att skapa en tryggare värld. Det är också ett sätt att öka medvetenheten om hjärtstopp och HLR och få värdefull kunskap om hur man agerar i nödsituationer.

 

Sammanfattningsvis är Sms-livräddare en innovativ lösning på ett allvarligt problem. Genom att skapa en snabbare och mer effektiv hjälpkedja  med tidig HLR och snabb insats av hjärtstartare, för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö kan liv räddas och skador på hjärnan minimeras. Att vara en del av programmet är en frivillig insats som kräver enbart ett engagemang från den som vill hjälpa till att rädda liv. Genom att vara en Sms-livräddare kan man bidra till att skapa ett tryggare samhälle och samtidigt få värdefull kunskap om hjärtstopp och HLR.  Och det kan ju även vara du som får hjälp av din granne eller någon okänd om något skulle inträffa hemma hos dig. Bli en i laget du också.

Dela detta inlägg

Intresserad av våra Hjärtstartare?

Klicka dig vidare här nedan